prehrambeni proizvodiHrana je najšira oblast primene samolepljivih etiketa.
Odavno je prošlo vreme kada je etiketa služila samo da informiše kupca, ona danas ima i ulogu da privuče pažnju. Preko 50% potrošača kupuje impulsivno proizvode koji im se svide po svom izgledu. Zato je jako važno da etiketa predstavi na najbolji mogući način proizvod.
Izbor odgovarajućeg materijala i lepka su prvi korak pri izrade samolepljive etikete. Ona mora da odgovara uslovima eksploatacije. Duboko zamrzavanje, velika vlaga, dugotrajni eksploatacioni vek, ambalažiranje proizvoda visokih temperatura su samo od nekih zahteva, a za svaki se mora izabrati adekvatni material.
Sarenolikost primene diktira velike varijacije u izradi. Segmentno lakiranje, laminacija-plastifikacija mat I sjaj, zaštita UV lakom, blindruk, zlatotisak, specijalni lakovi... sve su opcije koje se primenjuju u izradi etiketa.