kozmetikaAtraktivna etiketa.
Samolepljive etikete za kozmetiku ispunjavaju niz specifičnih zahteva. To su najčešće proizvodi koji imaju izuzetno atraktivan dizajn. Etiketa koja se nalazi na ambalaži mora da istakne prepoznatljivost proizvođača i robne marke.
Relativno visoka cena proizvoda dozvoljava i izbor kvalitetnijih i skupljih materijala. Često se koristi ultra tanki providni material koji odaje utisak da ne postoji etiketa već da je štampa direktno na ambalaži. Koriste se i matalizirani (zlatni, srebrni) materijali.
Zbog želje za isticanjem proizvoda, na etiketi za kozmetiku dorade poput zlatotiska i bubrećih lakova gotovo da su obavezne.
Kod proizvoda manje zapremine može se koristiti višeslojna samolepljiva etiketa zbog veličine deklaracije a manjka prostora.