Dosledan prevod termina Blinddruck bio bi „slepa štampa".
Štampani material se deformiše pomoću pritiska i temperature, zamišljen da napravi efekat „reljefa" na štampanim etiketama.
Često se primenjuje u kombinaciji sa zlatotiskom, vrlo je čest na luksuznim etiketama u oblasti alkoholnih pića i prehrane. Blindruk se sve više koristi za štampanje Brajeve azbuke.
Promedia poseduje dve mašine za nanošenje blindruka na samolepljivim etiketama.