sitoSito štampa je jedna od najstarijih vrsta štampe. U novije vreme nalazi sve veću primenu u štampi samolepljivih etiketa. Bilo da želite da istaknete neki detalj ili da nanesete neke od specijalnih boja i lakova, sito štampa je nezamenjljiva.

Gliteri, bubreći lakovi, mat ili sjajni UV lak velikog nanosa, idealni su u tehnici sito štampe.

Sito štampa se najčešće koristi kao dorada za neku od klasičnih tehnika štampe (flexo ili letterpress), gde se posle osnovne štampe radi neki od dodatnih efekata, a može se za manje serije koristiti i kao osnovna tehnika štampe.

Promedia jedina na ovim prostorima poseduje mašinu za sito štampu iz rolne u rolnu.