tehnicka pripremaZa potrebe svoje proizvodnje Promedia radi tehničku pripremu. Svaka se priprema mora prilagoditi za štampu.
Promedia raspolaže softverskim paketima Adobe CS6 i CorelDraw X6, dakle fajlove je neophodno slati do pomenutih verzija u otvorenom (radnom stanju) u *.ai ili *.cdr formatima. U fajlovima je neophodno sve tekstove pretvoriti u krive ili uz fajlove poslati korišćene fontove. Slike ne treba embedovati, već kao i fontove, odvojeno poslati. Ukoliko su slike u nivoima „lejerima", neophodno je poslati ih u *.psd formatu. Obratiti pažnju na procenat rastera u svetlim partijama koji ne sme biti ispod 2%, takođe je potrebno podesiti trapping i overprint po potrebi.
Ukoliko Promedia prilagođava fajlove, šalje ih u *.pdf formatu na overu.